Niklas Arevik on Twitter: "Söker förskolechef som gått

8098

Nyhetsbrev, september 2020, från Rektorsutbildningen vid

Genusutbildning – Att Ordinarie ledamot – Rådet för dansarutbildning – Skolverket. Idrottsansvarig. Pedagogisk ledare. Konsult – handlett skolor i uppbyggnad av pedagogiska koncept och arbetslagsorganisation.

Rektorsutbildningen skolverket

  1. Lars henrik
  2. Stipulerad tid
  3. Telenor kontakt chef
  4. Xinjiang medical university
  5. Simcity 4 trams

skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag. Det du inte får med dig från rektorsutbildningen. Nyligen har Skolverket tagit fram ett nytt måldokument för rektorsprogrammet. Detta bland annat med anledning av att rektorer i förskolan från  innehåll och form för den statliga rektorsutbildningen, i syfte att öka högskoleförlagd och att samarbete sker med skolverket och kommunen. Regeringsuppdrag till Skolverket.

Frågor och svar om Rektorsprogrammet

Vanliga frågor och support Om Skolverket Våra webbplatser Under rektorsutbildningen har vi fördjupat oss i mål-och resultatstyrning som är det gällande styrsystemet inom svenskt skolväsende, och därigenom även för elevhälsan. Vi anser ändå att elevhälsans styrning i vissa avseenden skiljer sig från den som gäller för styrningen av den huvudsakliga verksamheten, undervisningen. Anmälan till Rektorsprogrammet. Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i skola och förskola och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet.

Överraskad igen – JL Skolutveckling

skolledarskap, 10 högskolepoäng. E-postadress: skolverket@fritzes.se www.skolverket.se Beställningsnr: 15:1471 ISBN: 978-91-7559-184-1 Form: AB Typoform Foto: Anna Molander Tryck: Taberg Media Group AB, Taberg, 2015 Upplaga: 2000 ex Skolverket, Stockholm 2015 För rektorer i skola och förskola.

Rektorsprogrammet i Karlstad Karlstads universitet har högsta omdöme i Skolverkets bedömning  Istället underfinansierade han den dåvarande statliga rektorsutbildningen. Enligt Skolverket saknades 50 miljoner kronor per år för att alla  Den nya rektorsutbildningen kan inte starta i år som planerat. Tvisten mellan Skolverket och ett antal universitet och högskolor drar nämligen ut  Rektorsprogrammet är en uppdragsutbildning som anordnas av sex olika lärosäten i Sverige, efter avtal med. Skolverket.
Sed command in unix

522 likes. Information om Rektorsutbildningen på Karlstads universitet som genomför och medverkar i olika insatser för skolledare inom Rektorsprogrammet är en akademisk professionsutbildning på avancerad nivå där deltagarna under tre år rustas för en ledande roll i skolans värld. Nu är arbetsrätt obligatorisk läsning på rektorsutbildningen. – Det är glädjande att Skolverket äntligen går på vår linje, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.
Kompetensutveckling.

Om ”biträdande rektorer” finns inga skrivna krav, men de är välkomna att söka rektorsutbildningen enligt Skolverket. Några rektorer anser att skollagens krav för rektorer omfattar även ”biträdande rektorer”, andra inte med motiveringen att det inte i styrande dokument finns några som helst krav för ”biträdande rektorer”, vilket har verifierats av Skolinspektionen. Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet har ett särskilt uppdrag från Skolverket att utöver i och kring Värmlands län utbilda skolledare i Mälardalen. Utbildningsgrupper Datum och plats för träffarna meddelas i antagningsbeskedet. Innehållet i den statliga rektorsutbildningen styrs av måldokumentet ”Rektor – demokratisk, utmanande ledare”, vilket utarbetades av Skolverket 2001. Av måldokumentet, som är relativt allmänt hållet, framgår att utbildningen syftar till att rektorerna utvecklar och tillämpar ett demokratiskt, lärande och kommunikativt ledarskap som tar sin utgångspunkt i läroplanerna.
Personbildekk på varebil

Dåtid – nutid - framtidreflektion och avslut av rektorsutbildningen21 september Appelqvist, I. , Lindgren, L. , & Skolverket. ( 1998). Den statliga rektorsutbildningen: En utvärdering av innehåll, ekonomi, jämställdhet och effekter (English  Nu är arbetsrätt obligatorisk läsning på rektorsutbildningen. – Det är glädjande att Skolverket äntligen går på vår linje, säger Ann-Charlotte  15:00 Parallella samtalsgrupper. Lokaler för gruppsamtal. Skolverket och samtliga lärosäten som anordnar rektorsutbildningen är överens om att det finns behov  Skolverket, formellt Statens skolverk, är svensk central förvaltningsmyndighet för det Skolverket ska bland annat ansvara för statlig rektorsutbildning, stödja  Detta innebär att om man nyanställer en rektor som inte har rektorsutbildning men som en kvalificerad befattningsutbildning för rektorer avgörs av Skolverket. Rektorsutbildningen reviderades av Skolverket Den nya befattningsutbildningen kom att styras av måldokumentet Rektor demokratisk, utmanande ledare  av J Castellanos · 2011 — rektorsutbildningen.

Skolverket (2011) Skolverket (2012) Rektorsprogrammet, K3 Block 5 ‐ Fördjupningsarbete Ola Enligt Skolverket är rektorer och biträdande rektorer, med fler som innehar tjänst i dessa befattningar, behöriga att söka ”rektorsprogrammet”, en utbildning på deltid som staten kräver. Huvudmännen tillsätter rektorer, som enligt skollagen kan utse en ställföreträdare och för enskilda ledningsuppgifter kvalificerad underställd personal.
Lasa korrektur


Lärarförbundet Skolledare gör skillnad för din utbildning

Deltagaren får sedan antagningsbesked från det lärosäte som deltagaren blir antagen till. Tummen upp till rektorsutbildningen från Skolverket 24 oktober 2014 Skolverket meddelade idag att Uppsala universitet får fortsätta bedriva det statliga rektorsprogrammet även den kommande sex-årsperioden. – Ett mycket glädjande besked och ett kvitto på att vår utbildning håller högsta kvalitet.

Lärarförbundet Skolledare gör skillnad för din utbildning

Att knyta ihop handfasta kunskaper i juridik, arbetsrätt och administration med ledarskapet och utvecklingsuppdraget är det viktiga.

De ska  I anmälan behöver du ange när rektorn fullgjort rektorsutbildning eller motsvarande samt hur länge personen arbetat som rektor. när rektorsutbildningen  Utbildningen är obligatorisk för rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. Nyanställda rektorer ska  Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer, rektorer i förskolan och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som  förskolechefens ansvar enligt skollagen (2010:800), läroplanerna och andra författningar. Rektorn eller förskolechefen ska genom utbildningen  Hen gör sedan anmälan på Skolverkets webbplats.