Magister i idrottsvetenskap, Malmö, Sverige 2021

2693

Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp. Profil Strategi och

Urbanisering och livsmiljö, 15 hp 4. Teori och Begreppet globalisering är centralt för förståelsen av ekonomisk och social förändring under 2000-talet. Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet - GLOCAL - erbjuder en integrerad analys av den globaliserade ekonomins historia, institutioner och olika kulturer. Masterprogram i data- och systemvetenskap 120 hp. Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik 120 hp. Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv 120 hp.

Masterprogram i globalisering miljö och social förändring

  1. Hur räknar man ut årsarbetstid i timmar
  2. Rosengård malmø kriminalitet
  3. Vad är en timvikarie

Jag har också initierat och lett en forskarskola för  När jag inte är i verkstan så läser jag ett masterprogram i globalisering, miljö och social förändring på Stockholms Universitet. Mitt kombinerade mitt ler- och  samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi eller globalisering, miljö och social förändring samt  13 jun 2019 policyanalys magisterprogram 60 hp miljo/Utbildningar/Utbildningsprogram/ Besluts— globalisering, miljö och social förändring 120 hp. Strategic Urban and Regional Planning, masterprogram, 120 hp annat klimatförändringar, globalisering, urbanisering, digitalisering och social jämlikhet. 227, MASTERHT20, SU -32253, Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 17, 10. 228, MASTERHT20, CTH-33009, Product Development, Msc  Masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring är en tvåårig utbildning med ett tvärvetenskapligt angreppssätt på globala miljö- och  Program och/eller kurs: Masterprogram i utbildningsledarskap demokrati och läroplansforskning samt utbildningsförändring förklaras i detta och social kontroll ökar i klassrummet (Abrahamsson 1973; Berg, 2003; Bernstein, Har få 26 jan 2021 Programmet för Master of Arts in International Relations kan du skaffa dig en främmande miljö och förbättra den internationella erfarenheten av studenter gör det unikt. Uppenbarligen har de förändringar som har upp närmaste åren att förändra dig för resten av livet. Med denna katalog vill 62 – 67 Naturvetenskap, miljö och matematik.

Studentuppsatser - Karlstad University - DiVA

Innovativa miljöer, metoder och verktyg. Som student på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet får du redskap för att förstå och förklara en värld i ständig förändring, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp på Högskolan i Halmstad.

Stockholms universitet - HU2

Enligt beslut från Områdesnämnden för humanvetenskap (2017-10-11, Dnr SU FV-1.1.2- 3253-17) gavs Buga i uppdrag att (a) inventera humanvetenskaplig fakultets- och områdesövergripande Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp På forskarnivå ger institutionen en forskarutbildning i geografi med kulturgeografisk inriktning, 240 hp, som leder till licentiatexamen och/eller doktorsexamen . Terminen introducerar också teoretisk och praktisk ämneskunskap om globalisering och miljö i städer och på landsbygden, såväl i Sverige som internationellt. Därefter följer stegvis fördjupning av dina ämneskunskaper samt en ökad förmåga att tillämpa kunskaper i ett mångvetenskapligt sammanhang. Diakoni och socialt arbete i en värld i förändring, I kursen introduceras ett teologiskt och religionsvetenskapligt studium av diakoni och hur det gestaltas av trossamfunden och trosbaserade organisationer i Sverige idag. För dig som arbetar med sociala frågor erbjuder institutionen för socialt arbete, masterprogram med inriktning mot socialt arbete. Du kan läsa samtliga kurser i programmet, utom självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete, som fristående kurs.

I Indien förorenar exportföretagen grundvattnet och gör böndernas åkrar obrukbara. I Kalifornien har biltrafiken lett till att vattenförsörjningen hotas. Klarar jordklotet av denna utveckling Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Kandidatexamen med 90 hp i samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi eller globalisering, miljö och social förändring samt Engelska B. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng Humanvetenskaplig fakultets- och områdesöverskridande utbildning inom miljöområdet: söktryck .
Behörighet engelska 7

Här finns en koppling och möjlighet till utveckling avseende GU:s hållbarhetsmärkning. ningen för social och kulturell förändring och för de politisk-ekonomiska syste­ mens stabilitet eller brist på stabilitet. De har också aktualiserat traditionella poli­ tiska och sociala teoriers tillkortakommanden när det gäller att förstå förändringar som berör hela systemet av moderna sociala institutioner i deras alltmer globala Studieavgiften för Genus, migration och social rättvisa - Masterprogram är 220 000 SEK. Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister) När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. Tema Teknik och social förändring (TEMAT) . Forskning & forskarutbildning; Utbildning Publikationer; Nyheter; Forskning och utbildning vid Tema T handlar om hur teknik utvecklas och används i sociala sammanhang liksom hur teknisk förändring påverkar och påverkas av kulturella, politiska och ekonomiska processer i samhället. Demokrati, global etik och social förändring, 15 hp (733A58) Democracy, Global Ethics and Social Change, 15 credits Ta del av Stockholms universitets breda utbud av kurser och program i utbildningskatalogen för 2013/2014. Social globalisering Idag har allt fler politiska frågor fått en global karaktär, till exempel har flyktingströmmar varit en fråga som lyfts till en högre politisk nivå.

Innovativa miljöer, metoder och verktyg. Som student på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet får du redskap för att förstå och förklara en värld i ständig förändring, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp på Högskolan i Halmstad. Arbetsliv. Social globalisering Idag har allt fler politiska frågor fått en global karaktär, till exempel har flyktingströmmar varit en fråga som lyfts till en högre politisk nivå. Andra saker som ofta diskuteras är fattigdomsbekämpning och rätten till utbildning för barn och framförallt flickor. Detta är exempel på social globalisering. 120 högskolepoäng, helfart, dagtid På masterprogrammet i design stärks din förmåga att experimentera och gestalta kritiskt.
Sas training and placement

Studera och bo på Gotland. Campus Gotland ligger i hjärtat av Visby, bara ett stenkast från havet. Här hittar du Studentkåren Rindi, Almedalen och Almedalsbiblioteket och en mängd vackra miljöer där du kan sitta och plugga i lugn och ro. Beslutsstöd och riskanalys (magister), SU 0 10 20 30 40 50 60 70 Grekiska ansökningar Master HT16 Biomedicin, KI Marknadsföring, SU Industriell produktion, KTH Global politisk ekonomi, SU Innovations- och tillväxtekonomi, KTH Globalisering, miljö och social förändring, SU Management Studies, SU Nationalekonomi, SU Evidensbaserat folkhälsoarbete, Jämlikhet och hälsa, Kvalitativ dataanalys, Avancerad biostatistik och epidemiologi, Hälsa, miljö och hållbarhet, Leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer, Utvärdering i folkhälsovetenskap, Masteruppsats andra året Valbara kurser kurser i GU´s Miljö- och hållbarhetsplan 2017-2020 och kopplat till detta en indikator. Totala antalet Fokuserad Miljö- och hälsoskydd Masterprogram Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för biologi och Antal Hållbarhetsmärkta kurser per fakultet år 2018 och 2019 samt förändring. Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet.

landsbygdsområden, miljöförändring och regeringens politik.
Biverkningar av cpap behandling
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och

1 Globalisering, miljö och social förändring: introduktion. 2 Globala klimat- och miljöförändringar. 3 Urbanisering och livsmiljö. 4 Teori och metod.

Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring

2 Globala klimat- och miljöförändringar. 3 Urbanisering och livsmiljö. 4 Teori och metod. Under höstterminen år två, väljer studenten 15hp kurser från de tre deltagande institutionernas utbud av valbara kurser.

Klimatförändringar och snabbt växande slumområden i storstäder är exempel på vår tids stora  Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring. 120 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm. Inte öppen för anmälan. Jag har Master of Science från programmet Globalisering, miljö och social förändring från Stockholms Universitet där jag valde att fokuserade min uppsats på att  en grupp internationella och svenska studenter på våra tre masterprogram i kulturgeografi; samhällsplanering; och globalisering miljö och social förändring. Internationella relationer, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) i Stockholm. Här hittar du Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring. Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp.