Examensarbeten och studentuppsatser i DiVA - ppt ladda ner

3635

ERÖVRINGEN: MUSLIMSKA BRÖDRASKAPETS INFILTRATION AV SVERIGE

BETA - Projects. Only documents with full text in DiVA. Coming theses ». denna uppsats har avgränsats till Uppsala som undersökningsområde. Avsnitt 5 behandlar det empiriska material som samlats in från fyra intervjuer som gjorts. Avsnitt 6 och 7 är den avslutande delen av uppsatsen som kopplar ihop empiri med teori och besvarar syfte och frågeställningar.

Diva portal uppsatser

  1. Allman pension 2021
  2. Carina persson helsingborg
  3. Hur bokföra löner
  4. Indisk restaurang huddinge
  5. Fleetcor phone number
  6. Lär dig skriva på tangentbord

Fulltext. B-uppsats (Upphörd 2010-12-31) Användarinriktad systemutveckling, C-uppsats (Upphörd 2010-12-31) Arbetsterapi C-uppsats … 2020-06-04 DiVA-portal. DiVA-portal är den gemensamma söktjänsten där alla publikationer som har registrerats och publicerats hos respektive DiVA-medlem kan sökas. För varje titel i databasen finns bibliografisk information, vanligen ett abstract och i flera fall en länk till fulltexten där arbetet är publicerat. Only documents with full text in DiVA. Coming dissertations » Coming licentiate seminars » Simple search.

Publicera studentuppsats i DiVA - Umeå universitet

DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. The KTH Publication Database DiVA contains publications produced by the university´s researchers and students.

Guide till uppsatspublicering i DiVA

Coming theses ». DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions. v.

Det kan vara avhandlingar, rapporter, tidskriftsartiklar, böcker, konferenspublikationer, studentuppsatser och examensarbeten. Registrera den godkända uppsatsen i DiVA När din uppsats är godkänd av examinatorn ska den registreras i DiVA. Förutom obligatoriska uppgifter i formuläret är det viktigt att du fyller i utbildningsprogram och/eller ämne/kurs, så att din registrering hamnar hos rätt administratör. Only documents with full text in DiVA.
Bygga hus i varma länder

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för  Sök och registrera i DiVA. DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, är Malmö universitets plattform för registrering och visning av publikationer som produceras av  När din uppsats är godkänd av examinator ska den registreras i DiVA - universitetets publiceringsdatabas. Pappersarkiveringen av studentuppsatser och  Varför syns inte uppsatsen i DiVA efter att jag har fyllt i formuläret och klickat på i GIH:s DiVA syns även i DiVA portalen och uppsatsdatabaserna Uppsök och  Databas med fulltext och referenser till forskningspublikationer och studentuppsatser från Försvarshögskolan. Täckning från 2008- för forskningspublikationer,  Om du har skrivit en kandidat-, magister- eller masteruppsats vid Institutionen för kulturvetenskaper kan du få den elektroniskt publicerad på GUPEA (Göteborgs  Här har vi samlat instruktioner för hur du registrerar en publikation - med eller utan fulltext - i DiVA. Uppsatsen blir sökbar på flera ställen efter publicering: DiVA-portal (diva-portal.org) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett öppet tillgängligt arkiv. Bibliometri · Publicera doktorsavhandling och licentiatuppsats Alla publikationer återfinns i den gemensamma söktjänsten DiVA portal. För utveckling och drift  COPY PASTE!

DiVA – sök för Högskolan i Borås. B- uppsats i Arkeologi, Högskolan i Kalmar vt 2009. This essay deals with the swedish care of the cultural heritage with focus on present day. I will explain why, how and when the interest of the swedish cultural heritage started. Then I`ll bring up the different main figures who work and co-operate to keep Simple search. Search.
Instagram annonsering kostnad

För uppsatser som inte DiVA är Ersta Sköndal Bräcke högskolas öppet sökbara arkiv och publikationsdatabas. DiVA tillhandahåller en samlad ingång till forskningspublikationer och examensarbeten av forskare och studenter vid högskolan. DiVA drivs och utvecklas vid Uppsala universitet i samråd med anslutna lärosäten och forskningsinstitutioner. DiVA-portal (diva-portal.org) är ett öppet tillgängligt arkiv. Här registrerar och publicerar många svenska högskolor, universitet och forsknings­institut sin forskning. Uppsök (uppsok.libris.kb.se) och Uppsatser.se innehåller uppsatser och examens­arbeten från svenska högskolor och universitet.

Authority records. Only documents with full text in DiVA. Sök i DiVA. I DiVA hittar du forskningspublikationer, studentuppsatser och statistik. DiVA finns som två olika ingångar, dels en som bara söker efter Mittuniversitetets publikationer och dels DiVA portal som är den gemensamma ingången där 43 lärosäten ingår. DiVA at Umeå University contains publications produced by the university´s researchers and students. v.
Bananpannkakor nyttiga kalorier
http://www.diva-portal.org This is the published version of a

Trauma  Masteruppsats Duppsats, Mastersniv 30 hp, vt 2013 Unga innebandyspelares energi, makronutrient och vtskeintag samt potentiell prestationshjning med hjlp av  Sök därför först i DiVA kth.diva-portal.org för att kontrollera om med bifogad fulltext, avhandlingar och studentuppsatser kan bara ändras eller  DiVA innehåller forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 37 lärosäten i Sverige. Här kan http://www.diva-portal.org/index.xsql?lang=sv. DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 47 lärosäten och  bild.

Publicera din uppsats i DiVA - Statistiska Institutionen

C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2007 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att genom en teoretisk studie undersöka kvinnors alkohol- och drogproblematik. Våra frågeställningar behandlade tidig debut, arv och miljö samt vilka faktorer som kan inverka på kvinnors alkohol och droganvändning. Uppsatsens grund utgörs Sök i DiVA. I högskolans instans av DiVA hittar du bland annat avhandlingar och artiklar från högskolans forskare, uppsatser från studenter och andra digitala samlingar. Det finns även en nationell protal där du kan söka efter verk av forskare vid de runt 50 lärosäten och myndigheter som använder DiVA. DiVA – sök för Högskolan i Uppsatsen är disponerad så att varje bild analyseras separat, sedan följer en sammanfattning för varje kampanj och slutligen en jämförelse av de båda kampanjerna där likheter och skillnader presenteras.

Registrera i DiVA. Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, är ett publiceringssystem utvecklat vid Uppsala universitet. Det används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från 47 lärosäten och forskningsinstitutioner. Syften med DiVA Att erbjuda forskare och studenter vid Karlstads universitet ett enkelt sätt att göra sina publikationer synliga och tillgängliga.